top of page

Per què BANO? 

 

  • Polivalent: àmplia gamma de materials triturables per a reduïr el tamany i el volum del residu a reciclar

  • Trituració a baixes revolucions assegurant la granulometria desitjada i evitant embusos

  • Àmplia gamma productiva: 5 TN/h- 30 TN/h

  • Versatilitat: transmissió mecànica o hidràulica

  • Disminució de la potència installada necessària en comparació amb trituradores de doble eix, la qual cosa es tradueix en un menor consum elèctric

  • Manteniment simple i econòmic: fulles de tall i contratall intercanviables i reversibles per a un ràpid i econòmic manteniment

  • Obtenció d’un producte de tamany homogeni

  • I+D: única empresa italiana autoritzada a tractar 10 TN/día per efectuar test de prova de residus en les seves màquines

Pre-triturador de residus

Sectors d’aplicació/aplicacions

 

  • Materials triturables: residus voluminosos, NFU (Neumàtic For d’Ús), residus de fusta i biomassa, RAEE (Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics), producció de CDR (Combustible Derivat de Residu- Waste to Energy), cablejat elèctric, residus de paper, residus d’alumini (no fèrrics), residu hospitalari, ferralla, tela agrícola, Big-Bags, residus plàstics de qualsevol mena, etc.

 

  • Plantes de RSU (Residus Sòlids Urbans), Plantes de CDR (Combustible Derivat de Residu) per a plantes Cimenteres, Plantes de Bio-estabilització, Plantes de Biomassa, Indústria paperera, Indústria de la fusta, Indústria del metall, etc

 

 

Amb més de 30 anys d'experiència, BANO és una empresa líder en la fabricació de trituradors primaris i secundaris. El seu sistema de trituració monoeix patentat ofereix uns avantatges úniques que fan d'aquest triturador l'elecció preferida del sector.

pre triturador residuos
pretriturador
bottom of page